เล่นหวยออนไลน์ พร้อมพิมพ์เพิ่มอีก 10 ล้านฉบับ

เล่นหวยออนไลน์ กองสลากฯ ศึกษาหวยรูปแบบใหม่ สรุปภายใน 1 เดือน พร้อมพิมพ์เพิ่มคละชุดอีก 10 ล้านฉบับเป็น 100 ล้านฉบับ กรมสรรพสามิตในฐานะประธาน กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า ที่ให้ศึกษาเพิ่มเติม

ส่วนของการออกรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้ได้ข้อสรุปใน 1 เดือน เนื่องจากอยากให้มีความเหมาะสมกับ เทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต แม้จะมีการศึกษามาแล้วก่อนหน้านี้ในบางรูปแบบ

ทั้งนี้ เล่นหวยออนไลน์ ต้องนำมาดูรายละเอียดอีกครั้งทั้งข้อระเบียบ ข้อกฎหมายให้มีความชัดเจน โดยแนวทางที่จะเสนอต่อ คณะกรรมการชุดใหม่และรัฐบาลชุดใหม่ จะต้องตอบโจทย์ทั้งการแก้ไขปัญหาหวยใต้ดิน และการขายสลากเกินราคา แต่ทั้งนี้ยังไม่สรุปว่าจะออกมาในรูปแบบใด

อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดจะเร่งสรุปข้อศึกษา และดำเนินการให้ทันในปีงบประมาณ 2563